Wykaz badań audiologicznych  w Medi Concept

  • Audiometria tonalna
  • Audiometria słowna
  • Audiometria zabawowa
  • Behawioralna audiometria obserwacyjna
  • Audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchami strzemiączkowymi.
  • Otoemisja akustyczna
  • Wyznaczanie charakterystyki szumu usznego
  • Test uwagi i lateralizacji słuchowej

Pakiet badań dla dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym
Audiometria tonalna/zabawowa, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna/obrazkowa, otoemisja akustyczna, behawioralna audiometria obserwacyjna.

Pakiet diagnozy Zaburzeń Przetwarzania Słuchowego APD
Audiometria tonalna/zabawowa, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, audiometria słowna/obrazkowa, otoemisja akustyczna, test uwagi i lateralizacji słuchowej.

Pakiet badań słuchu dla noworodków i niemowląt- podstawowy
Audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, otoemisja akustyczna OAE, behawioralna audiometria obserwacyjna.

Pakiet badań słuchu dla osób z szumami usznymi
Wyznaczanie charakterystyki szumu usznego, audiometria tonalna, audiometria słowna, audiometria impedancyjna z tympanometrią i odruchem z mięśnia strzemiączkowego, otoemisja akustyczna OAE.

Rejestracja telefoniczna

33 874 72 27

NZOZ MediConcept

Przychodnia zdrowia Stryszawa Stachówka


34-205 Stryszawa
Stryszawa 23


tel. 33 874 72 27
tel. 889 774 996
mediconcept.stryszawa@onet.pl

Pn, Śr, Pt: 7:00-18:00
Wt, Czw: 7:30-18:00
NZOZ MediConcept

Punkt pobrań Laboratorium Diaklin
tel. 533 389 029
Poniedziałek, środa, piątek
od 7:00 do 9:00